Werkgroep zoekt denkers én doeners

De werkgroep Erfgoed tussen Maas en Kempen bestaat momenteel uit ambtenaren van de vier gemeentes Bree, Kinrooi, Maaseik en Opglabbeek.

Erfgoedstudie Maasland

Maasland – mensen – erfgoed: het is een boeiende driehoeksverhouding. Bewoners en bezoekers genieten er dagelijks van, heel wat mensen werken met erfgoed. Kortom: erfgoed is een deel van het dagelijkse leven in het Maasland.

Hoewel het erfgoed er alom tegenwoordig is, zijn we ons niet altijd bewust van de aanwezigheid: carnaval en schutterijen, in dorpen en steden; het snoer van Maasdorpen, archeologische opgravingen etc. we gaan er vaak zonder nadenken aan voorbij.

Collectie Musea Maaseik ontsloten via Erfgoedplus

De Musea Maaseik krijgen de kans om hun rijke collectie te ontsluiten via Erfgoedplus. Dankzij het intensieve werk van Elise Duflou en Inge Brungs kunnen jullie vanaf juni 2011 grasduinen in de collectie van het voormalige Bakkerijmuseum en het Regionaal Archeologisch Museum via www.erfgoedplus.be.

Projectmedewerker Spraakm@kkers. Limburg in Taalvariatie

Solliciteren voor: 
vri 27/05/2011

Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen
0478 65 79 85
variaties@huisvanalijn.be
www.variaties.be
ondernemingsnr. 0876343827

werft aan Projectmedewerker Spraakm@kkers. Limburg in Taalvariatie.

De projectmedewerker staat in voor de inhoudelijke en praktische opvolging van het project ‘Spraakm@kkers. Limburg in Taalvariatie´. Voor de uitgebreide beschrijving van dit project, zie projectnota op www.variaties.be.

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed organiseert cursus mondeling geschiedenis

Verhalen van getuigen op een deskundige manier registreren, dat is mondelinge geschiedenis. Deze getuigenissen zijn vaak waardevol als historische bron, maar zeker ook als materiaal voor (erfgoed)projecten, tentoonstellingen, buurtacties… Hoe je deze verhalen kan registreren, kan je leren in deze cursus. Een must voor wie zelf aan de slag wil met mondelinge getuigenissen!

Oproep presentaties Erfgoedkaffee 2011

Wie er bij was vorig jaar in Maaseik, weet dat interactie en participatie centraal staan op een Erfgoedkaffee. Daarom doen we een oproep naar het lokale erfgoedveld. U bepaalt mee wat er op 21 mei op het menu komt te staan.

We willen de dag beginnen met enkele korte en inspirerende presentaties. We zijn op zoek naar twee à drie presentaties van ideeën of projecten die de meerwaarde van samenwerking (binnen de gemeentegrenzen of in de regio) aantonen.

Erfgoedkaffee 2011

Erfgoedkaffee 2011

Was je er bij en heb je zelf nog ideeën, aanvullingen, inspirerende voorbeelden, bedenkingen, etc. die je graag in het verslag opgenomen ziet, laat het ons dan weten via info@erfgoedkaffee.be.

Opzet

Op zaterdag 21 mei organiseerde de projectvereniging Erfgoed tussen Maas en Kempen een tweede regionale trefdag voor de erfgoedsector. Iedereen die als professional of amateur bezig is met het bewaren, verzamelen, verzorgen of tonen van ons cultureel erfgoed is welkom.

Aanvraag van een werkingssubsidie voor een cultureel-erfgoedconvenant ontvankelijk

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap heeft onze aanvraag voor een werkingssubsidie voor een cultureel-erfgoedconvenant goed ontvangen. Het dossier werd tijdig ingediend en voldoet aan de voorwaarden.

In de loop van de volgende maanden zullen de beoordelingscommissie cultureel-erfgoedconvenants en het agentschap een advies opstellen over de aanvraag. De Vlaamse Regering neemt uiterlijk op 1 oktober 2011 een beslissing over de toekenning en het bedrag van de werkingssubsidie.

Erfgoedkaffee Voorshoven 2010

Worldcafé in Voorshoven

De gemeentes Bree, Kinrooi, Maaseik en Opglabbeek organiseerden op zaterdag 23 oktober 2010 een trefdag voor de erfgoedsector in het Ontmoetingshuis van Voorshoven (Maaseik). Zowel individuen als organisaties die bezig zijn met het verzamelen, bewaren en ontsluiten van erfgoed werden uitgenodigd voor een gespreksnamiddag over de toekomst van ons cultureel erfgoed.

Inhoud syndiceren