Steunpunten

Digitale vrijwilligers aan de slag in het Gentse Stadsarchief.

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:03
Crowdsourcing bij het beschrijven van tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Lees het artikel (pdf)
Categorieën: Steunpunten

Digitaal erfgoed van bodem tot cloud. De ontwikkeling van MEDEA als ‘crowdsourcing’ registratieplatform voor metaaldetectievondsten in Vlaanderen

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:02
In de bodem bevinden zich heel wat restanten uit het verleden. Met een metaaldetector kan eigenlijk iedereen deze archeologische nalatenschap opsporen. Sinds kort is dat ook wettelijk toegelaten. Het MEDEA-platform wil de vele detectievondsten online beschikbaar maken voor onderzoekers en het brede publiek. Zo wordt de hobby niet alleen een fijn tijdverdrijf, maar krijgt ze […]
Categorieën: Steunpunten

Lokaal onderzoek naar dienstpersoneel. Buitenlandse dienstmeiden in negentiende-eeuws Antwerpen

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:01
Vele mensen hebben (over)grootouders die aan het einde van de negentiende of het begin van de twintigste eeuw als dienstbode gingen werken bij een (rijke) familie in de stad of op het platteland. Onlangs verscheen in dit tijdschrift nog een interessant artikel over de bewoners van het kasteel van Niel-bij-Sint-Truiden gedurende de tweede helft van […]
Categorieën: Steunpunten

Op bezoek bij… Hannonia

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:00
Ook in het zuidelijk landsgedeelte bestaan er verschillende verenigingen die zich bezighouden met lokaal erfgoed. Een overkoepelende organisatie of steunpunt zoals Heemkunde Vlaanderen is er niet in Wallonië. Maar naar analogie met de provinciale koepels in Vlaanderen, bestaan er in sommige provincies ook samenwerkingsverbanden op provinciaal niveau. Eén daarvan is Hannonia – Centre d’information et […]
Categorieën: Steunpunten

Fier-gazet: Arendonk

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 14:54
Dat elke regio een schat aan erfgoed bezit, is alom geweten. Maar dat gemeentes ook bruisen van niet-tastbaar of immaterieel erfgoed is vaak nog een onontdekt gegeven. Deze gebruiken, kennis en praktijken met wortels in het verleden worden er dagdagelijks beleefd en gekoesterd. En vooral ook doorgegeven van de ene inwoner op de volgende. Traditioneel […]
Categorieën: Steunpunten

In de kijker: Erfgoeddag 2016

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 14:53
Rituelen uit de tijd van het rijke Roomse leven in en rond de kerk van Poesele. Lees het artikel (pdf)
Categorieën: Steunpunten

In de kijker: Buurten met Erfgoed neemt de basisscholen van Beernem mee op zoektocht

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 14:52
Het project ‘Buurten met Erfgoed’ neemt basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Want erfgoed vind je overal, of het nu gaat om landschappen, gebouwen, verhalen of gebruiksvoorwerpen. Aan de hand van pilootprojecten wil ‘Buurten met Erfgoed’ de banden aanhalen tussen scholen en al dit lokale erfgoed. Leraren (en (groot)ouders) werken […]
Categorieën: Steunpunten

Hoe kun je Linked Open Data thesauri gebruiken om je collectie te beschrijven?

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 14:50
Een goede collectiebeschrijving is niet alleen noodzakelijk voor een goed beheer van je collectie, maar ook voor de doorzoekbaarheid ervan. Een beschrijving van het geheel en de delen geeft je reeds een overzicht van je collectie, maar hiernaast is ook een goede beschrijving per voorwerp gewenst. Het achterhalen van de gegevens die het verhaal achter […]
Categorieën: Steunpunten

Archives Portal Europe. Jouw archieven in Europa

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 14:49
Archives Portal Europe, ofwel Archieven Portaal Europa of APE, is een website waar je beschrijvingen van archiefbestanden, inventarissen en gerelateerde gedigitaliseerde documenten uit heel Europa kan terugvinden (www.archivesportaleurope.eu). Door één zoekterm in te tikken, zoek je doorheen de inventarissen van zo’n 2.124 Europese bewaarinstellingen. Het platform, dat in een eerste fase enkel toegankelijk was voor […]
Categorieën: Steunpunten

Educatie 2016+ in Bokrijk. Investeren in hoofden, harten en handen (en bij voorkeur alle drie tegelijk)

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 14:48
Bokrijk, en meer bepaald het Openluchtmuseum, zijn in de loop der tijd synoniemen geworden van een gestold verleden, het tegendeel van actie en evolutie. Wie Bokrijk en bij uitbreiding het museum de afgelopen jaren heeft bezocht, kan echter getuigen van het tegendeel: het stereotiepe beeld van Bokrijk klopt al even niet meer in de praktijk. […]
Categorieën: Steunpunten

Fier-Gazet: Heemkundige Kring De Faluintjes

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 16:30
Dat elke regio een schat aan erfgoed bezit, is alom geweten. Maar dat gemeentes ook bruisen van niet-tastbaar of immaterieel erfgoed is vaak nog een onontdekt gegeven. Deze gebruiken, kennis en praktijken met wortels in het verleden worden er dagdagelijks beleefd en gekoesterd. En vooral ook doorgegeven van de ene inwoner op de volgende. Voor […]
Categorieën: Steunpunten

Activiteit in de kijker: Erfgenamen in de Mijnstreek

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 16:28
Erfgoeddag blies in 2015 vijftien kaarsjes uit. En dat ging in de Mijnstreek niet onopgemerkt voorbij. Een twintigtal heemkundige kringen, musea en verenigingen uit de Mijnstreek organiseerden een rondleiding, een tentoonstelling, een workshop, een wandeling, een lezing of zelfs een heuse zoektocht rond het thema ERF! Lees het artikel (pdf)
Categorieën: Steunpunten

Het collectieplan als hoeksteen van je erfgoedwerking. Traject ‘collectieplanning’ in het Bakkerijmuseum

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 16:27
Erfgoedbeheerders kampen tegenwoordig met plaatsgebrek, minder middelen en personeel om hun collecties in goede omstandigheden te ontsluiten en te bewaren. De nood bestaat om collecties efficiënter te beheren en af te slanken. Een eerste stap hierbij is het opmaken van een collectieplan. Hiermee krijgt een collectiebeheerder een goed overzicht van wat hij allemaal in huis […]
Categorieën: Steunpunten

Heemkundeartikels.be, een databank boordevol heemkundige artikels

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 16:26
‘Eindelijk is hij er, die artikelendatabank!’ – met die woorden kondigde Nele Provoost, coördinator van Heemkunde Vlaanderen, eind mei de lancering aan van de veelbesproken databank die beschrijvingen van heemkundige artikels bevat. Al sinds het ontstaan van Heemkunde Vlaanderen is er sprake van het digitaal ontsluiten van de artikels die in heemkundige tijdschriften worden gepubliceerd. […]
Categorieën: Steunpunten

Ideeën en tips voor de Dag van de Trage Weg. Hoe als heemkring je activiteit invullen op 17 en 18 oktober 2015?

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 16:26
Op de Dag van de Trage Weg ijveren in heel België mensen voor het behoud en een beter beheer van trage wegen. Het is belangrijk om dit uniek patrimonium te beschermen. Veel van deze wegen zijn eeuwenoude verbindingen. Ze zijn de dragers van de lokale geschiedenis, vertellen een verhaal of legende. Help trage wegen te […]
Categorieën: Steunpunten

Ga digitaal met je (erfgoed)verhaal! Van wetenschappelijke tekst tot interactieve applicatie.

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 16:24
We kunnen er onmogelijk aan ontsnappen dat onze maatschappij aan een snel tempo digitaliseert. Reeds meer dan de helft van de Vlamingen heeft een smartphone of een tablet. Hiermee liggen we nog ver onder het Europese gemiddelde (ongeveer 70 procent) maar het geeft toch aan dat de digitale informatiedragers steeds meer deel van ons dagelijks […]
Categorieën: Steunpunten

Interactief rondleiden van je publiek. Tips om bezoekers van je erfgoedevenement te begeesteren

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 16:23
Rondleiden is een kunst. Niet elke gids slaagt erin om bezoekers mee te slepen, en niet elke gids is een geboren verteller, maar de kneepjes van het vak kan iedereen leren. In het najaar van 2014 werden de vormingsavonden ‘Interactief rondleiden van je publiek. Inleidende vorming voor gelegenheidsgidsen tijdens erfgoedevenementen’ georganiseerd in het kader van […]
Categorieën: Steunpunten

Carnaval, een levende traditie?

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 16:19
Carnaval brengt elk jaar duizenden feestvierders op de been. Dit volksfeest behoort daarmee ongetwijfeld tot het meest bekende immaterieel erfgoed. De carnavals van Binche en Aalst staan zelfs op de Representatieve Lijst voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van de Unesco. Maar carnavalsvieringen vind je in alle vormen, maten en gewichten. Een pas […]
Categorieën: Steunpunten

Erfgoed op de agenda. Lokale erfgoedraden in Vlaanderen: een eerste verkenning

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 16:16
Hoe krijg je lokaal erfgoed op de agenda van jouw gemeentebestuur? Over deze vraag zal iedereen met een hart voor erfgoed zich wel eens buigen. Als burger kan je op verschillende manieren deelnemen aan het beleid. Naast grootschalige participatievormen zoals het recente ‘burgerkabinet’ van minister Gatz, kan je op lokaal niveau al vele jaren je […]
Categorieën: Steunpunten

Op bezoek bij … PACKED

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:34
Sinds enkele jaren is PACKED vzw het expertisecentrum digitaal erfgoed. De organisatie wil bijdragen aan de creatie van een betrouwbaar, kwaliteitsvol en duurzaam digitaal geheugen in Vlaanderen en Brussel. Dat is een noodzaak als Vlaanderen en Brussel hun ambitie willen waarmaken om een Europese topregio te zijn. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wij […]
Categorieën: Steunpunten
Inhoud syndiceren