Steunpunten

Een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet voor de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen

FARO - wo 01/03/2017 - 12:23

Afgelopen vrijdag bekrachtigde de Vlaams Regering, op voorstel van minister Gatz, het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Dit decreet regelt de ondersteuning van organisaties in Vlaanderen die aan cultureel-erfgoedwerking doen. Met het nieuwe decreet streeft de Vlaamse overheid naar een nieuw beleidskader dat beter is aangepast aan de recente maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen.

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 zet het ondersteuningskader uit voor het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Dit gaat over collectiebeherende organisaties, zoals musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken, en dienstverlenende organisaties, zoals landelijke organisaties volkscultuur, expertisecentra of cultureel-erfgoedconvenants.

Het heeft als doel de zorg voor en het omgaan met roerend en het immaterieel erfgoed te bevorderen door het cultureel-erfgoedveld uit te bouwen, een kwaliteitsvolle en duurzame cultureel-erfgoedwerking te bevorderen en de maatschappelijke inbedding van cultureel erfgoed te vergroten.

Met dit nieuwe decreet wil de Vlaamse Regering schaalvergroting en samenwerking aanmoedigen. Het laat toe een slagkrachtig netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen op poten te zetten door de cultureel-erfgoedsector op een meer efficiënte en transparante manier te ondersteunen.

Meer informatie vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Categorieën: Steunpunten

Wat vinden uw medewerkers van uw organisatie?

FARO - di 28/02/2017 - 16:13

Bij de opmaak van een nieuw beleidsplan laat u externe stakeholders aan het woord. Maar vergeet ook de eigen medewerkers niet. Hoe denken zij over de werking? Vraag het hen in een korte enquête en een goed gesprek. Peil daarbij naar de waardering van de output, de interne processen of het arbeidsklimaat.  Dit blogbericht geeft een overzicht van mogelijke vragen om met uw medewerkers te bespreken.

1. Output: hoe hebben we de voorbije jaren gepresteerd?

Dit soort vragen peilt naar de tevredenheid over de concrete acties en producten. Denk aan tentoonstellingen, publicaties, vormingsdagen of nieuwsbrieven. Er zijn drie manieren om dit aan te kaarten:

 • U kunt het vorige beleidsplan erbij nemen en met de medewerkers bekijken of de doelstellingen van toen behaald zijn. Wat heeft er gezorgd voor succes? Waar liep het mis? En vooral: wat leren we daaruit?
 • U kunt een portfolio maken, een overzicht van alle soorten output die u levert: website, nieuwsbrieven, tijdschrift, activiteiten. De medewerkers geven dan per type activiteit aan of ze tevreden zijn. Uiteraard vraagt u dan ook door naar verbeterpunten.
 • U kunt samen met de medewerkers een historielijn maken: een tijdslijn van de voorbije periode. U vraagt hen dan om aan te geven waar de hoogte- en de dieptepunten zaten. Vervolgens analyseert u samen wat de redenen hiervoor zijn.

2. Het arbeidsklimaat: hoe groot is de werktevredenheid?

Werk heeft niet alleen een inhoudelijk aspect, maar ook een belangrijke sociale kant. In het licht van burn-outpreventie is het een goed idee om bij uw medewerkers te peilen naar hun werktevredenheid. Hoe ervaren ze het samenwerken met collega’s, hoe groot is de werkdruk? En vinden zij dat de organisatie kwaliteit levert? Voorbeeldvragen vindt u hier:


3. Het proces: hoe goed is de organisatie intern gestructureerd?

Een derde type vragen peilt naar de interne samenhang binnen een organisatie. Hoe zijn de verschillende afdelingen met elkaar verbonden? Wordt er kwaliteit geleverd in de ondersteunende processen als ICT, HRM en infrastructuur? Algemene kaders vindt u hier. Selecteer er vragen uit om aan uw medewerkers voor te leggen.

 • Het EFQM-model geeft de samenhang tussen input, kernprocessen, output en outcome weer. Heel wat kwaliteitszorgmodellen zijn daarop gebaseerd. U hoorde misschien al van CAF, de kwaliscoop en CERIZE. Hier alvast een korte vragenlijst die een idee geeft over de opbouw van dit type instrumenten. Neem contact op met Jacqueline van Leeuwen als u meer toelichting wenst.
 • De leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen bevat ook een aantal basisvragen om verschillende organisatorische aspecten onder de loep te nemen, een goede inspiratiebron.
 • Het business model canvas legt in één oogopslag de link tussen uw activiteiten, de noden van de gebruikers en de financieringsbronnen. Vaak gebruikt als planningsinstrument, en ook bruikbaar om te evalueren.
 • Specifiek voor musea biedt de museumnorm uit Nederland een goed beginpunt voor een bevraging over de verschillende aspecten van de museumwerking.

4. Specifieke instrumenten over de algemene werking van uw organisatie

Er bestaan heel veel specifieke instrumenten om aspecten van uw interne werking te evalueren. Hier geven we een paar voorbeelden die te maken hebben met de algemene werking (en die dus niet erfgoedspecifiek zijn).


Meer over beleidsplanning?
 • Meer lezen over het opmaken van een beleidsplan? In ons basisrecept beleidsplanning vindt u criteria en een checklist.
 • Het FARO-ondersteuningsaanbod in het voorjaar van 2017 kunt u hier bekijken
 • We verzamelen continu leestips op een ZEEF pagina


Deze blog is de vijfde in een reeks van beleidsplanningsblogs, u vindt ze terug via de tag beleidsplan2017.

Categorieën: Steunpunten

Nieuwe oproep voor culturele mecenaatsrekening musea

FARO - ma 27/02/2017 - 16:45

De Koning Boudewijnstichting (KBS) lanceert opnieuw een oproep voor kandidaten die een culturele mecenaatsrekening als museum bij de KBS willen opstarten.

Uw vereniging of organisatie beheert een openbaar erfgoedcollectie in België, en heeft een project dat de herwaardering van deze collectie beoogt en dat toegankelijk is tot het grote publiek. Het gaat dus niet om werkingskosten of structurele steun. Het project moet binnen een duidelijke tijdspanne en budget worden gerealiseerd. Uw organisatie of vereniging beschikt nog niet over de nodige financiële middelen voor deze herwaardering en wil dus geld inzamelen om dat specifiek project te realiseren. Met een cultureel mecenaatsrekening – Museum bij de Koning Boudewijnstichting, krijgt uw project meer zichtbaarheid. Schenkers kunnen ook zeker zijn dat hun geld goed terecht komt. Bovendien zijn giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar.

Meer info en alle aanvraagdocumenten vindt u op de website van de KBS.

Bron: Koning Boudewijnstichting

Categorieën: Steunpunten

Workshop | Agenda 2030 en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

FARO - ma 27/02/2017 - 10:10

Op 10 maart organiseert FARO samen met tapis plein - immaterieelerfgoed.be, OCE, VVBAD en PULSE transitienetwerk cultuur een workshop rond de VN Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Deze transnationale agenda wordt momenteel overal in de wereld uitgedragen en naar de praktijk vertaald. Het wordt hét richtinggevend kader inzake duurzame ontwikkeling en is daarom ook van belang voor iedere erfgoedorganisatie. Deelname aan de workshop is gratis. Voorkennis is niet verreist. Inschrijven kan tot en met dinsdag 7 maart.

Categorieën: Steunpunten

Filmpje | CultuurLINK stimuleert gebruik gedeelde thesauri

FARO - zo 26/02/2017 - 18:15

CultuurLINK is een website waarmee u koppelingen kunt leggen tussen de trefwoorden in de eigen collecties en de Art & Architecture Thesaurus (AAT). Een klein comité informatiespecialisten uit verschillende Nederlandse en Belgische musea kwam onlangs bij elkaar om aan de slag te gaan met CultuurLINK. Voor de organisatie van deze bijeenkomst sloeg het Modemuseum Provincie Antwerpen (MoMu) de handen ineen met het Netwerk Oorlogsbronnen in Amsterdam. Met dit initiatief willen de organisatoren het gebruik van gedeelde thesauri, zoals AAT, stimuleren. De samenkomst werd onder meer ondersteund door Michiel Hildebrand van Spinque, een van de bouwers van CultuurLINK. Om u en ik een beetje inzicht te geven in de functionaliteiten van deze webdienst maakte hij een introductiefilmpje.

Categorieën: Steunpunten

Gezocht! Initiatieven en collecties omtrent migratiegeschiedenis

FARO - wo 22/02/2017 - 14:48

De studie van migratiegeschiedenis kent een lange traditie, waarvan de oorsprong dikwijls gelinkt wordt aan het pionierswerk dat door de Chicago School werd gevoerd tijdens de jaren 1920. In deze beginjaren werd het onderzoek naar migratie vooral gedomineerd door wetenschappers uit landen waar grote migrantengemeenschappen leefden. In landen waar deze immigratiestromen zich later manifesteerden, kreeg migratiegeschiedenis pas vanaf de jaren 1970 geleidelijk aandacht. In België was het wachten tot 1992 vooraleer dit onderzoeksveld echt van start ging, met de publicatie van Anne Morelli’s Histoire des étrangers et de l'immigration en Belgique, de la préhistoire à nos jours.

Sindsdien groeide migratiegeschiedenis uit tot een zeer populaire discipline. Er ontbreekt echter nog altijd een platform waar dit onderzoek beter tot zijn recht kan komen. Om die reden hebben onderzoekers van verschillende Belgische universiteiten beslist om een Belgisch Netwerk voor Migratie Historici (BNMH) op te richten. Het netwerk heeft als doel een forum te creëren voor mensen die werken over migratie naar, vanuit en binnen België. Het beoogt het contact tussen geïnteresseerden te faciliteren en hun onderzoek voor een breder publiek te valoriseren.

In 2017 wordt dit netwerk op twee manieren gelanceerd:

 • Vooreest zal er in de loop van het voorjaar een website opgestart worden.
 • Ten tweede wordt in het najaar (23 september 2017) te Brussel een workshop georganiseerd waar lopende onderzoeken, projecten en initiatieven rond migratiegeschiedenis zullen worden gepresenteerd. We nodigen zowel mensen uit de academische wereld als uit de culturele en erfgoedsector uit om een abstract van hun project of collectie voor te stellen door middel van een korte presentatie en/of poster. Laat dit zeker weten via mail aan Sarah.Heynssens@arch.be vóór 20 maart 2017. De workshop zal afgesloten worden met een rondetafel waarbij een stand van zaken zal opgemaakt worden van de Belgische migratiehistoriografie en waar pistes voor toekomstig onderzoek aan bod zullen komen. Het evenement wil niet enkel academici maar ook amateurhistorici, pers, ambtenaren, ngo’s etc., kortom iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, aanspreken.

 

Categorieën: Steunpunten

Dossier roofkunst in stroomversnelling?

FARO - wo 22/02/2017 - 08:37

Eerder deze week publiceerde De Standaard een artikel van Geert Sels met de dwingende titel ‘Musea moeten herkomst kunst onderzoeken’. Feit is dat 78 schilderijen die na de Tweede Wereldoorlog terugkeerden uit nazi-Duitsland en die in het bezit zijn van de musea in ons land, geen sluitende herkomst hebben. Het artikel verscheen naar aanleiding van het jongste nummer van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, ‘Kunst voor het Reich’. Daarin staat de volledige lijst met die 78 werken.

Net als de ons omringende landen heeft België na de oorlog roofkunst in de musea opgenomen. Officieel zijn die werken er 'in bewaring', tot het moment dat de rechtmatige eigenaar zich meldt, of een erfgenaam. Anders dan in de buurlanden is de informatie over deze teruggekeerde roofkunst versnipperd, en dus moeilijk(er) te consulteren. Nederland en Frankrijk hebben vrij toegankelijke websites. België niet, zegt Sels. En daar moet verandering in komen.

Sels, gisteren in De Standaard: “België heeft die informatie nooit openbaar gemaakt. Het kunsttijdschrift [Openbaar Kunstbezit Vlaanderen] drukt nu de volledige lijst af. De 78 werken zitten in onze grootste musea: de Musea voor Schone Kunsten van Brussel, Antwerpen en Gent, en ook de Musée des Beaux-Arts van Luik en Doornik. Voorts zijn er het Groeningemuseum en het Rubenshuis en de musea van Mechelen, Leuven en Lier. […] Het is niet zo dat alle 78 schilderijen in onze musea roofkunst zijn. Volgens de internationale museumstandaarden zou van alle de herkomst onderzocht moeten worden. Dat is gangbaar voor werken die tussen 1933 en 1945 van eigenaar veranderden. Voor de vijftig schilderijen waarvan de herkomst 'niet sluitend' is, is dat zelfs dringend gewenst.”

Effecten

Sels’ oproep lijkt niet in dovemansoren te zijn gevallen. Dit leest u vandaag in De Standaard: "'We bekijken met staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA, red.) of er één website voor deze kunstwerken mogelijk is', luidt het op het kabinet-Gatz (Open VLD). 'Bij voorkeur één website voor alle Belgische musea.' De Franse Gemeenschap sluit zich hierbij aan. 'Zelfs al zitten we niet in de ­eerste lijn voor deze problematiek, we steunen elk initiatief', klinkt het bij het kabinet-Greoli (CDH). De drie overheden zullen hierover in maart al overleggen in een werkgroep. Die was na een eerste reeks artikels in deze krant in 2014 opgericht, maar is nooit samengekomen."

Themanummer en lezing

Sels geeft  op woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur in het auditorium van het Museum voor Schone Kunsten in Gent een lezing over dit onderwerp, Kunst voor das Reich. Inschrijven voor deze lezing doet u via www.tento.be.

Categorieën: Steunpunten

Filmpje | Meer dan erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn

FARO - di 21/02/2017 - 23:32

Samen met het Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle en de Christoforusgemeenschap, een sociaaltherapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassen mannen en vrouwen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking in Munte-Merelbeke, werkten FARO-medewerker Bart De Nil en Erfgoedcel Viersprong-coördinator Ans Van de Cotte twee pilootprojecten uit. Het cultureel erfgoed werd ingezet als therapeutisch materiaal voor een reeks creatieve workshops; de collecties van een aantal lokale musea vormen de inspiratiebron en het uitgangspunt voor eigen creaties van de patiënten. In een filmpje wordt de visie achter de pilootprojecten uit de doeken gedaan.

De verworven expertise hebben Bart en Ans verwerkt in een nieuwe publicatie en een vormingstraject waarmee ze cultureel-erfgoedwerkers willen inspireren en overtuigen om bruggen te slaan tussen de cultureel-erfgoedsector en de zorgsector. En daarbij oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie.

Categorieën: Steunpunten

Help jonge mensen op weg in de erfgoedsector

FARO - di 21/02/2017 - 11:58

Op 28 maart verzamelen kersverse masters en doctores op de grootste afstudeerbeurs van Vlaanderen. FARO tekent present om hen wegwijs te maken in de cultureel-erfgoedsector. We willen hen informeren over onze sector, doorverwijzen naar vacatures en concrete sollicitatietips meegeven. Heeft u ook een gouden tip voor starters? Zijn er vacatures die u graag aan hen wil voorleggen? Of wil u nog iets anders onder hun aandacht brengen? Geef voor 20 maart een seintje aan Jacqueline van Leeuwen. Wij bundelen alles en zorgen dat het bij de pas afgestudeerden terecht komt.

Categorieën: Steunpunten

Stel u kandidaat voor museum-hackathon MuseomixBE 2017

FARO - di 21/02/2017 - 11:58

Museomix is een participatief evenement, gedragen door een community van vrijwilligers – zowel amateurs als professionelen – die gepassioneerd zijn door musea en digitalisering. Als eerste hackathon voor musea, neemt Museomix tijdelijk musea over om hun dagdagelijkse werking binnenstebuiten te keren en hen open te stellen voor nieuwe publieken en nieuwe praktijken. Hedendaagse musea worden opgeroepen om zichzelf heruit te vinden, zich creatief en open op te stellen en zich een participatieve logica aan te meten. Museomix biedt een kans aan musea, aan hun medewerkers en hun publieken om met nieuwe manieren van werken te experimenteren.

Dien uw kandidatuur in ten laatste voor 17 maart 2017, middernacht via info@museomix.be. Om uw kandidatuur in te dienen, stuurt u een motivatiedossier in .doc formaat EN in .PDF. Hierin beantwoordt u de volgende vragen:

 • Uw motivatie en troeven: vertel waarom Museomix met u in zee zou moeten gaan in 2017. (max. 1 bladzijde)
 • Vertel hoe u zich een Museomix voorstelt in uw instelling op basis van elk van de punten in de sectie ‘Hoe werkt het?’ in dit dossier.


Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer.

Website Museomix

Categorieën: Steunpunten

Studievoormiddag: een collectieplan voor kleinere organisaties

FARO - di 21/02/2017 - 11:03

De laatste jaren hebben heel wat archieven en erfgoedbibliotheken gewerkt aan een collectieplan. Uit deze trajecten kwamen heel wat expertise en inzichten die vorig jaar gebundeld werden in de brochure Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief. Tijdens een studievoormiddag op 18 april willen we aan de hand van praktijkvoorbeelden aantonen dat het proces naar een collectieplan ook voor kleinere organisaties met een hybride collectie een haalbare kaart is.

We bieden inzicht in wat een collectieplan is, wat de voordelen ervan zijn en waarom het een interessante methodiek is voor kleine collectiebewaarders en vrijwilligersorganisaties bij het ontwikkelen van een werking rond hun collecties. In het verlengde hiervan wordt duidelijk dat het ook een inspirerend instrument kan zijn voor het opzetten van een regionale werking.

De studievoormiddag is gericht naar iedereen die werkt met of voor lokale en regionale collectiebeherende organisaties met hybride collecties zoals heemkundige kringen, archieven, erfgoedbibliotheken en documentatiecentra.

Het programma vindt u in onze kalender. Deelname is gratis, maar u dient zich wel op voorhand in te schrijven.

Categorieën: Steunpunten

FARO lanceert nieuw traject fondsenwerving

FARO - ma 20/02/2017 - 15:48

FARO lanceert een nieuw begeleidingstraject voor organisaties met of zonder ervaring in fondsenwerving. Naast twee gezamenlijke sessies zijn er ook drie individuele begeleidingsmomenten op maat van elke deelnemende organisatie. Verneem snel hoe u kan deelnemen aan dit aanbod! Er zijn nog enkele plaatsen. Inschrijven kan nog tot 1 maart.

We boden de voorbije jaren al vorming aan over fondsenwerving. Met ‘fondsenwerving’ bedoelen we dan vooral mecenaat (giften, legaten, schenkingen), zowel van particulieren als van bedrijven. De focus van de voorbije trainingen was toegespitst op de uitbouw van een sterke donateurenwerking en de communicatie daarrond.

Wat is nu de belangrijkste les die we uit deze vormingstrajecten trekken? Dat de stap van theoretische vorming naar concrete fondsenwerving niet altijd evident blijkt. Een aantal organisaties heeft net dat ietsje meer begeleiding nodig om daadwerkelijk hun fondsenwerving op te starten of verder te ontwikkelen. Daarenboven zijn de individuele verschillen tussen organisaties van die aard dat niet alles in één gezamenlijke vorming aangepakt kan worden.

Aanbod op maat

Daarom heeft FARO i.s.m. Ilja De Coster, een ervaren expert fondsenwerving, een aanbod ontwikkeld dat organisaties zowel gezamenlijk als individueel op maat begeleidt. Dit aanbod is dus zowel nuttig voor organisaties met als zonder ervaring in fondsenwerving, want de begeleiding gebeurt op maat van uw behoeften. Organisaties die nog niet veel ervaring hebben kunnen we met dit aanbod begeleiden om een concreet fondsenwervingsplan of -project uit te werken. We kunnen hen ook helpen om zo mogelijk al eerste acties uit te voeren, en zo de beslissende stap te zetten van inzicht naar praktijk. Voor organisaties die al meer ervaring hebben, kan dit traject een kans zijn om hun huidige fondsenwervingstrategie en -acties door te laten lichten, knelpunten te remediëren of/en nieuwe pistes te ontwikkelen.

Individuele begeleiding door goede experts is natuurlijk niet goedkoop. Maar door een ‘groepsaankoop’ kan een reële korting gegeven worden, mits er voldoende aanmeldingen zijn. Vanaf vier deelnemende organisaties krijgen we een korting van 10%. Daar bovenop geeft FARO 20% korting aan de eerste vijf organisaties die zich aanmelden! Haast u, want er kunnen maximaal acht organisaties deelnemen.

Lees meer over het vormingstraject en de inschrijvingsvoorwaarden in het kalenderitem 'Fondsenwerving: van inzicht tot succesvolle praktijk'.

Categorieën: Steunpunten

Onze man in Newcastle: sfeerbeelden en verslag

FARO - za 18/02/2017 - 12:45

Van 12 tot en met 16 februari liep ik mee met het outreachteam van Tyne & Wear Archives and Museums in Newcastle. Het museum heeft een aantal community engagement programmes lopen die focussen op welzijn en herstelbegeleiding. Bedoeling van mijn verblijf in Newcastle was om van dichtbij met deze programma's kennis te maken. Via de Flickr-pagina van FARO kan u enkele sfeerbeelden bekijken. Elders op deze website kan u mijn dagelijks verslag herlezen.

Categorieën: Steunpunten

Glokale perspectieven op erfgoedzorg

FARO - vr 17/02/2017 - 16:31

FARO-directeur Marc Jacobs presenteert in Tokyo op 18 februari 2017 een keynotespeech met de titel Glocal Perspectives on Safeguarding. CGIs, ICH, Ethics and Cultural Brokerage. Dit past in een presymposium met de titel Glocal Perspectives on Intangible Cultural Heritage. Local Communities, Researchers, States and UNESCO. Hoofdorganisator is het Center for Glocal Studies (CGS), Seijo University. De dit weekend besproken teksten, waaronder de bijdrage vanuit Vlaanderen, zijn de insteek voor een groot Aziatisch erfgoedcongres in Japan met dezelfde titel op 7, 8 en 9 juli 2017.

Categorieën: Steunpunten

Ministers Crevits en Gatz brengen meer cultuur naar school

FARO - vr 17/02/2017 - 10:01

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Cultuur Sven Gatz hebben in het Vlaams Parlement toegelicht hoe ze met investeringen in cultuureducatie meer leerlingen zin willen doen krijgen in cultuur. Ze stelden er hun actieplan voor dat cultuurorganisaties en leerkrachten dichter bij elkaar brengt en ideeën aanreikt om cultuur tastbaarder te maken in het onderwijs.

Concrete projecten

Vorig najaar heeft de Vlaamse Regering het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Via dit plan versterken de Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur Hilde Crevits en Sven Gatz hun samenwerking. De ambitie is om elk kind, elke jongere mee te laten genieten van cultuur, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond.

In het kader van het actieplan krijgen vier proefscholen de kans om samen met een culturele partner of kunstenaar een brede visie te ontwikkelen over cultuur. Het gaat om het VTI in Waregem, het Stedelijk Lyceum in Antwerpen Linkeroever, PHTI in Gent en KTIA Vilvoorde Campus de Brug.

Er is bewust gekozen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het TSO en BSO omdat uit onderzoek blijkt dat zij lager scoren op het vlak van cultuureducatie. Deze scholen gaan aan de slag met een culturele partner of kunstenaar. Ze krijgen hiervoor samen 18.000 euro subsidies.

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Onderzoek wijst uit dat als kinderen van jongs af ondergedompeld worden in een bad van cultuur, ze ook op latere leeftijd cultuurminnaars blijven. Daarom starten we ook met projecten waarbij kunstenaars in scholen leerlingen niet alleen laten kennismaken met hun werk maar ook samen creëren. Alvast kinderboekenauteur Laila Koubaa en schrijver Fikry El Azzouzi zegden hiervoor hun medewerking toe. Met die samenwerkingsprojecten voeren we bovendien een aanbeveling uit van het Burgerkabinet over cultuurparticipatie.”

Cultuureducatie in de lift

Uit cijfers blijkt dat het aanbod van cultuureducatie in de lift zit.

Op cultuurkuur.be, een initiatief van CANON Cultuurcel, kunnen scholen en organisatoren elkaar rechtstreeks contacteren. Organisatoren publiceren hun activiteiten en bereiken de juiste doelgroep. In 2016 telde de website 84.000 bezoekers. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2014 en 5.000 meer dan in 2015. Daarnaast maakten in 2016 357 nieuwe cultuuraanbieders een pagina aan op de website, wat hun totaal op 1.494 brengt. Ook 388 nieuwe scholen vonden de weg naar cultuurkuur.be waardoor het totaal aantal actieve scholen op 1.276 komt.

Met ‘DynamoOPWEG’, worden scholen logistiek ondersteund om cultuurorganisatoren te bereiken. Zo kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen. Scholen maken hier gretig gebruik van. Het aantal ritten stijgt ieder jaar op rij. In het schooljaar 2015-2016 ging het om 109.746 leerlingen of 4.127 busritten. Een flinke stijging tegenover het schooljaar 2014-2015 toen er 58.78 leerlingen gebruikmaakten van 2.498 gratis busritten.

Niet alleen logistiek, maar ook financieel worden scholen ondersteund. Met het dynamoPROJECT kunnen scholen subsidies aanvragen voor een creatief schoolproject in samenwerking met externe culturele partners. Met dynamoProject werden er in 2015 40.000 jongeren bereikt. In 2016 steeg dit aantal tot 42.730 leerlingen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Iedere leerling heeft unieke talenten, interesses en vaardigheden. Door kunst en cultuur te integreren in de les kan je als school vaardigheden en talenten van kinderen en jongeren stimuleren. Het aanbod van cultuureducatie zit in de lift. Cultuurorganisatoren en scholen vinden elkaar steeds vaker en we zorgen ervoor dat het aanbod aan een brede groep leerlingen wordt aangeboden.”

Bron: Persbericht ministers Gatz en Crevits

Categorieën: Steunpunten

Onze man in Newcastle - dag 4

FARO - do 16/02/2017 - 23:07

Bij de start van dag vier van mijn verblijf in TWAM botste ik op Tanya Thirtle die als vrijwilliger helpt bij het transcriberen van de audiofragmenten die op Historypin worden gezet. Altijd leuk om sympathieke mensen te ontmoeten die met hun vrijwillig engagement meehelpen aan the greater good. De eerste afspraak op de agenda was met Sarah Cotton van het Collections & Research Department. Het is haar taak om samen met het outreachteam te werken aan de wijze waarop gemeenschappen worden gerepresenteerd in de collecties die TWAM toont en verzamelt.

Een goed voorbeeld om dit te verduidelijken is een project dat als doel had om de representatie van mensen met een beperking in de collecties en museumopstellingen te verbeteren. Hiervoor nodigde Sarah vertegenwoordigers van organisaties die werken voor mensen met een beperking uit naar het museum om er te kijken naar en feedback te geven op de wijze waarop beperkingen in de collecties en de museumopstelling worden weergegeven. De andere helft van het project bestond erin dat Sarah met verschillende musea die gelden als best practices op dit vlak, ging praten. De feedback van de mensen en de lessons learned werden samengebracht op een forum. De daaruit voortvloeiende conclusies, zoals meer diversiteit in de beperkingen die worden getoond en meer aandacht voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, hebben geleid tot een ander collectiebeleid ten overstaan van mensen met een beperking.

Sarah vertelde mij honderduit over de verschillende projecten waarbij hedendaagse voorwerpen worden verzameld voor outreachwerking. Om de werking van de voedselbank in Newcastle, die geldt als de grootste in het VK, onder de aandacht te brengen verzamelde het museum bijvoorbeeld een voedselpakket van een gezin van vier personen. De apathische en soms zelfs negatieve reacties van sommige bezoekers op deze tijdelijke opstelling deed TWAM inzien dat het iets moest doen om meer empathie te creëren voor mensen in armoede. Enkele kunstenaars kregen de opdracht een keuken te ontwerpen met daarin alleen de schaarse producten van het voedselpakket en een televisiescherm met statistieken over armoede. Door het plakken van emoji-stickers (kwaad, blij ...) konden bezoekers commentaren achterlaten en werd de tentoonstelling geëvalueerd.

Een ander project dat ik u niet wil onthouden is Room for us. In dit project konden mannen van een forensische afdeling van een ziekenhuis tijdens verschillende sessies zelf objecten, die voor hen persoonlijk iets betekenden, selecteren om een tentoonstelling te maken. Door het gebruik van museumobjecten en het proces naar een tentoonstelling wou TWAM deze patiënten een positieve bezigheid geven bij hun herstel.

Op naar de Laing Art Gallery waar curator Madeleine Kennedy ons meenam op een boeiende en toegankelijke rondleiding doorheen de tentoonstelling Modern Visionaries. Deze tentoonstelling van zelfportretten werd opgebouwd rond een zelfportret van Antoon Van Dyck en de cruciale rol die Van Dyck heeft gespeeld in de evolutie van de kunstenaar van ambachtsman tot genie. Suzanne Prak en Kath Boodai die mee waren, zullen deze tentoonstelling gebruiken als inspiratie voor hun aanbod dat ze willen ontwikkelen voor mensen die herstellen van een hartaanval. Ze zullen met deze mensen werken rond hun zelfbeeld, vandaar de link met de tentoonstelling.

In het museumcafé had ik een afspraak met Hazel Barron-Cooper van de Hatton Gallery over Home and Belonging, een project dat werd geïnspireerd door het levensverhaal van de Duitse kunstenaar Kurt Schwitters die als 'ontaarde' kunstenaar door de nazi’s werd gedwongen om zijn land te verlaten. Uiteindelijk belandde Schwitters aan het einde van de jaren veertig in het Lake District. Na zijn dood belandde een kunstwerk, waarbij hij gevonden voorwerpen had verwerkt in de muur van zijn werkschuur, in de Hatton Gallery. Dit verhaal gebruikt Hazel om vluchtelingen te inspireren om zelf te werken rond het thema home and belonging. Door elke week naar het museum te komen voor het maken van film- en fotoverhalen, textieldrukken en naaiwerken wordt het museum een safe place waar ook andere praktische en dagelijkse problemen worden besproken en aangepakt. Door hen naar verschillende plaatsen toe te leiden leren de vluchtelingen hun weg doorheen de stad en de maatschappij te vinden. Hazel omschreef het als ‘wandering troubadours’ die Newcastle ontdekken.

Van 12 tot en met 17 februari loopt Bart De Nil een week lang mee met het outreachteam van Tyne & Wear Archives and Museums in Newcastle. Het museum heeft een aantal community engagement programmes lopen die focussen op welzijn en herstelbegeleiding. Bedoeling is om tijdens zijn verblijf in Newcastle van dichtbij met deze programma's kennis te maken. Het verslag leest u elke dag op deze website en op Twitter.

Categorieën: Steunpunten

13 ideeën voor inspirerende inspraakmomenten

FARO - do 16/02/2017 - 14:07

Bij een beleidsplanningsproces is inspraak van uw (toekomstige) gebruikers en uw medewerkers belangrijk. Hoe zorgt u ervoor dat dit gesprek inspirerende ideeën oplevert? In deze presentatie zetten we 13 beproefde methodieken op een rij. Op 23 februari lichten we ze verder toe met concrete voorbeelden en kunt u ze ook uitproberen. Er zijn nog een paar plaatsen, dus mis het niet!

Meer over beleidsplanning?
 • Meer lezen over het opmaken van een participatieplan? In ons basisrecept beleidsplanning vindt u criteria en een checklist.
 • Het FARO-ondersteuningsaanbod in het voorjaar van 2017 kunt u hier bekijken
 • We verzamelen continu leestips op een ZEEF pagina


Deze blog is de vierde in een reeks van beleidsplanningsblogs, u vindt ze terug via de tag beleidsplan2017.

13 ideeën voor inspirerende inspraakmomenten | Jacqueline van Leeuwen from FARO
Categorieën: Steunpunten

Projectoproep Nederlands oefenen voor anderstaligen

FARO - do 16/02/2017 - 11:05

De voorbije jaren waren er veel interessante initiatieven rond oefenkansen Nederlands voor anderstaligen. Oefenkansen kan u overal creëren. Daarom lanceert het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) in samenwerking met de stedelijke agentschappen In-Gent en Atlas, het Huis van het Nederlands Brussel (HvN Brussel) en vzw ‘de Rand’ de projectoproep ‘Nederlands oefenen’.

De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro voor de hele looptijd van het project. De projectsubsidie is eenmalig voor een projectduur van minimaal 12 tot maximaal 22 maanden. De geselecteerde projecten starten op 1 september 2017. Enerzijds zoekt men naar projecten die de bestaande methodieken rond oefenkansen verbeteren, verspreiden en duurzaam maken. Anderzijds zoekt men nieuwe projecten die andere organisaties kunnen inspireren. Enkel feitelijke verenigingen en formele aanbieders van cursussen Nederlands als tweede taal (centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en universitaire talencentra) kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Opdracht

Werk kwaliteitsvolle oefenkansen Nederlands voor anderstaligen uit, die bijdragen aan het niet-formeel leren. Niet elke activiteit die plaatsvindt met anderstaligen is een oefenkans. Er is sprake van een oefenkans Nederlands als:

 • de ontwikkelde methodiek of het inzetten van het ontwikkelde product opgezet is met als hoofddoel Nederlands te oefenen in een zo authentiek mogelijke context;
 • de deelnemers er bewust en vrijwillig voor kiezen om Nederlands te oefenen en daarom deelnemen aan de activiteiten;
 • de activiteiten buiten de lescontext plaatsvinden zonder dat taalontwikkeling wordt getest en zonder dat er certificaten worden afgeleverd.

Kwaliteitscriteria

De vooropgestelde kwaliteitscriteria zijn:

 • Werk op maat van de anderstalige en vraaggericht. Het is belangrijk dat de aanvrager op de hoogte is van de interesses van de anderstaligen, zodat de oefenkans daarop kan inspelen.
 • Zorg voor een goede inbedding in de maatschappij: een oefenkans die ingebed is in de maatschappij en linken legt naar andere organisaties, activiteiten … verhoogt de kans op verankering.
 • Ga voor authenticiteit en functionaliteit: de deelnemers oefenen Nederlands in situaties die zo authentiek mogelijk zijn. De taal die de deelnemers oppikken is functioneel en meteen inzetbaar in het dagelijkse leven.
 • Creëer een veilige context: de deelnemers moeten zich veilig voelen om Nederlands te oefenen, om te durven spreken en om fouten te durven en te mogen maken.
 • Ondersteun de Nederlandstalige gesprekspartners, aangezien zij deel uitmaken van de methodiek. Wie ze zijn, welke rol ze spelen en hoe ze ondersteund worden, bepaalt de kwaliteit van de oefenkans in niet-formeel leren..
 • Stem de methodiek af op de spreekvaardigheid van de deelnemers. Als mensen met verschillende taalvaardigheid deelnemen, dan moet de methodiek daarop inspelen, zodat deelnemers met een lager taalniveau de oefenkansen van deelnemers met een hoger taalniveau niet beperken en vice versa.
 • Stem de methodiek af op het opleidingsniveau (van ongeschoold tot hooggeschoold) en de zelfredzaamheid van de deelnemers of speel binnen één methodiek in op diversiteit in opleidingsniveau en zelfredzaamheid.
 • Herhaal de activiteiten: om de spreekdurf of het taalniveau te verhogen is het belangrijk dat de oefenkans niet eenmalig plaatsvindt, maar bijvoorbeeld wekelijks herhaald wordt.


In de projectoproep zelf leest u meer over de kwaliteitscriteria en de regionale noden waarmee subsidie-aanvragers best rekening kunnen houden.

Voor wie?

De projectoproep richt zich breed. We aanvaarden projectaanvragen van:

 • verenigingen met rechtspersoonlijkheid of verenigingen die erkend zijn door een openbare overheid, publieke of private instellingen, op individuele basis of in samenwerking met een openbare overheid;
 • openbare besturen en overheidsinstellingen;
 • steden, gemeenten en OCMW's;
 • onderwijsinstellingen (bv. basisscholen, secundaire scholen, hogescholen, universiteiten,…);
 • cultuurinstellingen (bv. autonome gemeentelijke bedrijven, autonome provinciale bedrijven, stichtingen met publiek recht, vzw’s,…);
 • private ondernemingen (bv. bedrijven, zorginstellingen,…).


Samenwerking wordt aanbevolen.

Timing

De oproep staat open van 15 februari 2017 tot 30 april 2017. De geselecteerde projecten starten op 1 september 2017 en eindigen ten laatste op 30 juni 2019. Ze duren minstens 12 maanden.

Infosessies

Over deze projectoproep worden enkele regionele infosessies georganiseerd.

Formulieren

De aanvraagformulieren en sjablonen vindt u op de website van de oproep.

Categorieën: Steunpunten

Onze man in Newcastle - dag 3

FARO - wo 15/02/2017 - 20:45

Het trio Ruth Sheldon, Ben Jones en Sophie Mitchell is verbonden aan het Live Well-programma dat Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) samen met de National Museums Northern Ireland heeft opgezet. Het is hun taak om inspirerende activiteiten en ervaringen te organiseren voor kansarme en geïsoleerde ouderen en mantelzorgers. Door deze mensen in contact te brengen met het aanbod van het museum of een culturele activiteit in hun regio hopen ze hun welzijn te verbeteren. Ben werkt in de regio Gateshead and South Tyneside, Sophie neemt Newcastle and North Tyneside voor haar rekening en Ruth werkt specifiek voor de mantelzorgers.

Hun grootste uitdaging is het vinden van mensen en het leggen van duurzame contacten in de gemeenschappen. Hiervoor werken ze nauw samen met ouderen- en sociale organisaties, zoals Age UK en de Alzheimer's Society, die in deze wijken actief zijn. Daarnaast ontmoeten ze mensen in rusthuizen en tijdens lokale evenementen. Geen eenvoudige opdracht, want heel wat kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers bevinden zich onder de radar. Eenmaal er zich een groep gevormd heeft, gaan ze aan de slag met het methodologisch raamwerk Five Ways of Wellbeing. Elke groep werkt zes weken in TWAM of in een locatie in hun wijk. Door het invullen van antwoordformulieren voor en na die periode wordt geëvalueerd welke progressie de deelnemers hebben gemaakt en wat de impact is op hun leven.

Uiteindelijk dient een project zoals Live Well om goede relaties met gemeenschappen en kwetsbare mensen op te bouwen. Het project heeft daarnaast ook als doel om het aanbod en de dienstverlening van Tyne & Wear Archives & Museums te verbeteren en aan te passen aan de noden van de mensen, in de hoop dat ze blijvend contact houden en gebruikmaken van de diensten van TWAM. En daarmee kwam het gesprek op de duurzaamheid van een dergelijk aanbod. Want het mag geen 'poverty safari' worden. Dit kan alleen worden vermeden als de muren tussen TWAM en mensen die denken dat TWAM niets voor hen is worden afgebroken, door de boodschap over te brengen dat ‘this is their collection’ en door er een permanent en structureel aanbod van te maken. Een structurele oplossing is social prescription waarbij de zorgsector en huisartsen mensen doorverwijzen naar het aanbod van TWAM of andere culturele organisaties. Daarom wil het team van Live Well door evaluatie het bewijs verzamelen dat hun aanpak werkt. Evidence based, heet dat dan.

Mensen samenbrengen

Na de lunch nam Clara Shield mij mee om een sessie met een Historypin-groep te observeren. Dit project brengt ouderen samen om hun geschiedenis en persoonlijke verhalen te delen op Connections: Tine & Wear. De sessie die ik bijwoonde, was er een in een reeks van zes waarbij een groep ouderen wordt begeleid door Chain Reaction, een organisatie die alleenwonende ouderen ondersteunt. Ze kregen als opdracht om in kleine groepjes na te denken over welke momenten in hun leven ze zouden willen toevoegen aan Historypin. Ondertussen noteerden ze op een invulformulier hun verhalen.

Terwijl de groepjes onder begeleiding van de geweldig sympathieke Jude Deeks van Chain Reaction onder elkaar zaten te kletsen, nam Clara een van de deelnemers, Allan Robinson, mee naar een ander lokaal om er zijn verhaal op te nemen. Soms moet je geluk hebben. Allan is een atypische deelnemer die zich al een tijdje bezighoudt met het neerschrijven van Behind the smile, zijn levensverhaal. Want naast zijn carrière in de transportsector had Allan een tweede leven als clown Clogs. Zeer welbespraakt en intelligent vertelde hij aan de hand van mappen met foto’s, documenten en krantenknipsels hoe hij als kind gepassioneerd was geraakt door goocheltrucs. Clara peilde tijdens de opname naar specifieke momenten in Allans leven die voor hem iets hadden betekend. Later zal ze de audio-opname verknippen tot kleine verhalen die ze in samenspraak met Allan op Historypin zal zetten.

Ter afsluiting toonde Clara aan de groep de mogelijkheden en het doel van de website. Aan de hand van twee voorbeelden maakte ze duidelijk wat het kan betekenen om een levensverhaal te delen op Historypin. Voor een man die zijn verhalen had laten opnemen samen met zijn echtgenote die aan dementie lijdt, betekende zijn deelname een vorm van reminisceren met zijn echtgenote en een blijvende nalatenschap voor hun kinderen en kleinkinderen. Toen Sarah de pagina van een andere man toonde, sprong iemand in de groep verrast recht om op het scherm te tonen dat ook hij op de foto van de legereenheid staat waarin die man had gediend. Later dit jaar, wanneer alle Historypin-groepen in TWAM worden samengebracht, zal Clara hen zeker samenbrengen. En dat is het uiteindelijke doel: mensen met elkaar in contact brengen.

Van 12 tot en met 17 februari loopt Bart De Nil een week lang mee met het outreachteam van Tyne & Wear Archives and Museums in Newcastle. Het museum heeft een aantal community engagement programmes lopen die focussen op welzijn en herstelbegeleiding. Bedoeling is om tijdens zijn verblijf in Newcastle van dichtbij met deze programma's kennis te maken. Het verslag leest u elke dag op deze website en op Twitter.

Categorieën: Steunpunten

Schrijf u in voor de zomeractie van Vlieg

FARO - wo 15/02/2017 - 12:09

In musea, bibs, kastelen en tal van andere locaties in Vlaanderen en Brussel kunnen families weer de hele zomer schatten zoeken. Op die manier leren kinderen het cultuurhuis kennen en ontdekken ze het vrijetijdsaanbod in eigen buurt. De zomer van 2017 is de derde in een reeks van vijf kunstzomers. Na ‘Hoor jij wat ik hoor?’ in 2015 en ‘Zie jij wat ik zie?’ in 2016 ligt de focus dit jaar op het thema geur. Inschrijven voor Schatten van Vlieg 2017 kan tot 26 maart via de website van CultuurNet Vlaanderen.

Categorieën: Steunpunten
Inhoud syndiceren