Feed-aggregator

Activiteit in de kijker: Nacht van de Geschiedenis 2015

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:33
Op 24 maart vond de dertiende editie van de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds plaats. Net als andere jaren stonden verschillende heemkundige kringen en Davidsfondsafdelingen, al dan niet in samenwerking met elkaar, paraat om op 235 plekken in Vlaanderen een geschiede – nisactiviteit te organiseren met als thema ‘Land – bouw’. Uit het […]
Categorieën: Steunpunten

Archiveren van digitale beelden

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:32
Foto’s hebben vaak een grote emotionele waarde. Daarom hoor je na een brand wel eens de opmerking dat men vooral het verlies van foto’s betreurt. Ze zijn onvervangbaar in tegenstelling tot heel wat andere zaken in huis. Foto’s kan je dan ook maar beter veilig bewaren. Voor digitale foto’s gelden nog andere risico’s. In dit […]
Categorieën: Steunpunten

Karrenmuseum lanceert databank historische voertuigen. Pionierswerk voor inventarisatie karren, wagens en koetsen

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:18
Karren en wagens waren eeuwenlang de spil in onze Vlaamse economie. Zoals we tegenwoordig niet kunnen zonder tractoren, bestelauto’s en vrachtwagens, waren boerenkarren, stootkarren en voermanswagens tot zeker begin twintigste eeuw onmisbaar. Het is vaak onduidelijk waar en welke karren, wagens en koetsen nog worden bewaard. Het Karrenmuseum in Essen verricht pionierswerk met de uitbouw […]
Categorieën: Steunpunten

Project onder de loep: Vogels die niet vliegen gaan dood. 30 jaar Ghanezen in Gent en Oost-Vlaanderen 30 jaar migratie en integratie

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:17
Wanneer projecten afgelopen zijn, komt er vaak nog een terugblik die meestal focust op de positieve aspecten en die niet altijd een evenwichtige evaluatie brengt die de opgedane ervaringen bruikbaar maakt voor toekomstige initiatieven. Dit artikel wil wel een uitgebreide beschrijving en analyse geven van het project ‘Vogels die niet vliegen gaan dood – 30 […]
Categorieën: Steunpunten

Historische kaarten digitaal ontsloten. MAGIS Brugge als voorbeeld van digitale kaartanalyse met Quantum GIS

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:16
Van heel wat steden, gemeenten, dorpen en plattelandsgebieden bestaan historische kaarten. Ze worden zorgvuldig bewaard in archieven en bibliotheken, maar ook regelmatig gepubliceerd in fraaie historische boeken. Tegenwoordig worden ze ook meer en meer online ontsloten. Dat is een goede zaak, want zo krijgt men veel sneller en efficiënter toegang tot dit prachtig stukje historisch […]
Categorieën: Steunpunten

Op de achterzijde. Het beeld van de adel in negentiende-eeuwse bidprentjes

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:15
In Vlaanderen bestaan er heel wat verzamelingen van bidprentjes. Aan die collecties wordt in erfgoedorganisaties veel belang gehecht. En terecht, want hoewel bidprentjes vaak erg op elkaar lijken, vormen ze toch een unieke bron om de persoonlijkheid van de afgestorvene en van zijn of haar sociaal milieu te vatten. In deze bijdrage focussen we op […]
Categorieën: Steunpunten

Prinsessen, gravinnen en dienstmeiden. De bewoners van het kasteel van Niel-bij-Sint-Truiden (1871-1920)

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:14
Bevolkingsregisters als bron voor je historisch artikel over de kasteelbewoners van je gemeente Tijdens het najaar van 2013 vonden er in Limburg vier workshops in de reeks ‘Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst’ plaats. De workshops werden georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen in samenwerking met Heemkundige Kring “Het drie ‘Swaenenland’ van Gingelom, Heemkring Sint-LambrechtsHerk, Geschied- […]
Categorieën: Steunpunten

De toekomst van het verleden Heemkunde en technologie. Verslag van de studienamiddag Heemkunde Actueel 2014

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:12
Heemkunde en technologie, het lijken twee werelden. Toch is niets minder waar. Anno 2015 wordt (digitale) technologie op alle mogelijke manieren ingezet om het lokaal erfgoed te bewaren, te bestuderen en te ontsluiten. Software, internettoepassingen en digitale applicaties zijn voor veel heemkundigen geen toekomstmuziek meer, maar dagelijkse realiteit. Zelfs filmpjes opnemen vanuit een drone blijkt […]
Categorieën: Steunpunten

Op bezoek bij … tapis plein

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:11
Bladwijzer: Tapis plein behoorde tot de eerste lichting organisaties die als landelijk expertisecentrum werd erkend in 2009. Maar hoe zijn jullie eigenlijk ontstaan? Tapis plein: ‘We zijn grotendeels ontstaan dankzij de onvoorwaardelijke inzet van enthousiaste jonge mensen gebeten door de erfgoedmicrobe. We vonden elkaar in een Brugse jongerenbeweging rond Open Monumentendag sinds 1992. Het kernteam […]
Categorieën: Steunpunten

Studiedag vrijwilligerswerking in lokale erfgoedorganisatie

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:02
Op 24 mei vond in Lamot (Mechelen) een studiedag plaats georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen en Herita. Vijftig deelnemers volgden de dag, die in het teken stond van het thema vrijwilligerswerking. Hoe voer je anno 2014 een goed vrijwilligersbeleid voor je lokale erfgoedorganisatie? Hoe rekruteer en onthaal je nieuwe (jonge) vrijwilligers? Hoe zorg je ervoor dat […]
Categorieën: Steunpunten

50 jaar jong! Erfgoedproject KSA Herdersem

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:01
In om het even welke gemeente viert er elk jaar wel minstens een vereniging een jubileum. Deze jubeljaren kunnen perfect aangegrepen worden om de rijke geschiedenis en het erfgoed van de vereniging in de kijker te plaatsen. KSA Herdersem vierde gedurende het werkjaar 2013-2014 zijn gouden jubileum. We hingen hier met enkele enthousiastelingen een erfgoedproject […]
Categorieën: Steunpunten

Op bezoek bij … Resonant

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 15:00
Van de liederen van Hadewijch tot Pump up the jam van Technotronic. Muziek kent in Vlaanderen al een lange geschiedenis. Maar muzikaal erfgoed, wat moeten we ons daar bij voorstellen? Tijdens een bezoek aan Resonant, expertisecentrum voor muzikaal erfgoed, legden we onze vragen op tafel. Lees het artikel (pdf)
Categorieën: Steunpunten

Erfgoeddagactiviteit 2014 ‘Vier dorpen, één stad. De grenzen van de Faluintjes’

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 14:58
Samen met Heemkunde Vlaanderen, Erfgoedcel Aalst en het Centrum Agrarische Geschiedenis organiseerde de Heemkundige Kring De Faluintjes op Erfgoeddag de drieledige activiteit ‘Vier dorpen, één stad. De grenzen van de Faluintjes’. Ze organiseerden een lezing over het Jaar van het Dorp en een aansluitend panelgesprek met vier bevoorrechte getuigen die betrokken waren bij het Jaar […]
Categorieën: Steunpunten

Kijken mag, aankomen niet! Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 14:41
Effectief beveiligen van erfgoedbeherende instellingen is niet moeilijk en hoeft bovendien niet duur te zijn. Het blijft vaak achterwege door het ontbreken van specifieke kennis qua beveiliging en onjuiste beslissingen. Dit artikel biedt enkele inzichten en ideeën over het budgetvriendelijk beveiligen van erfgoedbeherende instellingen vanuit het perspectief van politie en beveiligingsadviseur(s). Lees het artikel (pdf)
Categorieën: Steunpunten

Erfgoed om te vieren. Hoe heemkunde de toekomst van feesten en vieringen kan helpen verzekeren

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 14:41
In Vlaanderen feest men graag en veel. Nagenoeg iedere dag is er wel een aanleiding of reden om ergens samen te komen en te feesten of te vieren. Het feestpatrimonium dat daaruit voortvloeit, is dan ook zeer uitgebreid. Die veelheid maakt het niet altijd gemakkelijk om de vinger te leggen op wat deze feestelijkheden bindt. […]
Categorieën: Steunpunten

Studie van het verleden, blik op de toekomst: Heemkunde en duurzaamheid

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 14:36
De hoofdtaak van een heemkundige kring is de studie van het ‘heem’ en de lokale geschiedenis. Dit is en zal altijd de hoofdbekommernis van de heemkundige kringen zijn. Toch zou je kunnen beweren dat een heemkundige kring, net als ieder van ons, eigenlijk ook de verantwoordelijkheid heeft om rond duurzaamheid te werken en bijvoorbeeld de […]
Categorieën: Steunpunten

Een heemkundige website maken met WordPress

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 14:34
Er bestaan talloze manieren om een website te bouwen. Wie hiermee niet vertrouwd is, heeft waarschijnlijk nog nooit van WordPress gehoord. Maar als je wat opzoekwerk hebt verricht om een website te bouwen, dan is de kans groot dat ook het WordPress-platform ergens opdook. Dat is geen toeval: van het totaal aantal websites wereldwijd draait […]
Categorieën: Steunpunten

Activiteit in de kijker: Nacht van de Geschiedenis 2014

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 14:34
De twaalfde editie van de Nacht van de Geschiedenis op 25 maart lokte niet minder dan 23.500 geïnteresseerden. Het thema ‘dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog’ was daarmee goed voor het hoogste aantal deelnemers ooit. Die hadden de keuze uit 235 activiteiten over heel Vlaanderen waarvan er veel werden georganiseerd door een heemkundige kring, in […]
Categorieën: Steunpunten

Bronnen voor de toekomst: Strategieën om archieven en collecties eeuwig te bewaren

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 14:33
‘Ze schrijven geschiedenis’ wordt wel eens geroepen als een voetbalclub een belangrijke wedstrijd wint. Men bedoelt dan dat het winnen van die wedstrijd wel eens een mijlpaal kan zijn in de voetbalgeschiedenis of de geschiedenis van de club. De gebeurtenis is uiteraard een deel van de geschiedenis, maar kan pas onderdeel uitmaken van de geschiedschrijving […]
Categorieën: Steunpunten

Activiteit in de kijker: Fietstocht naar de bron van de Heulebeek

Heemkunde Vlaanderen - ma 03/07/2017 - 14:02
De heemkringen van Heule, Wevelgem, Ledegem, Dadizele, Moorslede en Natuurpunt organiseerden in mei een fietstocht met drie startplaatsen: Heule, Moorsele en Dadizele. De aankomst was voorzien aan de bron van de Heulebeek in Zonnebeke en kende een enorm succes. In mooi lenteweer fietsten 950 deelnemers naar de bron van de Heulebeek. Lees het artikel (pdf)
Categorieën: Steunpunten
Inhoud syndiceren