De klaagbox

De klaagbox

Om de namiddag in een zo'n positief mogelijk sfeer te laten verlopen en vooral na te denken over wat kan en niet over wat niet kan, werd door het planningsteam voorgesteld om met klachten zo veel mogelijk binnesmonds te houden en te deponeren in de klaagbox.

De klaagbox bleef leeg. Een goed teken?