Vraag 2

Tijdens het Worldcafé

Waarom is erfgoed belangrijk voor mijn straat, buurt, dorp, stad en gemeenschap?

Identiteit

Erfgoed geeft een lokaliteit haar eigenheid. De taal, gebruiken, volkssporten, streekgerechten, plantengroei, ... bepalen mee de identiteit van een straat, wijk, dorp, stad of regio.

Bindmiddel

Erfgoed is ons gemeenschappelijk bezit en bindt een samenleving. Het creëert interesse in de andere en helpt om nieuwelingen te verwelkomen. Waar sommige oude gebruiken zoals de naoberplicht quasi verdwenen zijn, zijn andere zoals het ichteren nog zeer levend. Om de bindende rol van het erfgoed te blijven benutten, moet er terug meer erfgoed verschijnen op de straatfeesten, in de buurtcafés, … (“volksspelen in plaats van springkastelen”).

Deze verbondenheid creëert een vorm van gelijkgezindheid tussen sociale groepen, generaties, ... en kan ingezet worden om gemeenschappelijke doelstellingen te halen. Gedeeld erfgoed zorgt zorgt voor wederzijds vertrouwen, gedeelde visie en een gevoel van samenhorigheid, allemaal onontbeerlijke voorwaarden voor succesvolle projecten.

De toekomst vormgeven

De bewustwording en kennis van onze leefomgeving zorgt voor een herwaardering van ons verleden. Kennis van het verleden helpt ons om onze huidige situatie te begrijpen en zo vorm te geven aan de toekomst. Daarom is het belangrijk om de kennis van ons verleden over te brengen aan de volgende generaties.

Erfgoed kan daarnaast een economische rol spelen via city marketing en het creëren van een toeristisch aantrekkelijke regio.