Inspiratie door Lieve Pollet

Aan het begin van de namiddag werd er door de voormalige schepen van erfgoed van de stad Hasselt Lieve Pollet voor de nodige inspiratie gezorgd.