Welkom op het Erfgoedkaffee

Peter Keil verwelkomt de aanwezigen

Op het erfgoedkaffee werden de aanwezigen namens het planningsteam verwelkomd door Peter Keil. Hieronder de tekst zoals die door het planningsteam opgesteld werd.

Beste erfgoedvrienden

Wij, de gemeentes Opglabbeek, Kinrooi, Bree en Maaseik, hebben jullie uitgenodigd om samen te praten over erfgoed, om behoeften te uiten, informatie op te nemen, samen te werken onder elkaar, maar ook over de lokale grenzen heen. Wij vonden deze vorm van samenzijn belangrijker dan alweer een schriftelijke vragenlijst rond te sturen.

Nu, wat is dat eigenlijk cultureel erfgoed ?

  • Erfgoed is een schakel tussen verleden, heden en toekomst.
  • Erfgoed bepaalt wie we zijn, alles wat ons nu omringt, kan ooit erfgoed worden.
  • Erfgoed is niet iets dat bedoeld is voor specialisten, erfgoed is iets dat wij zo belangrijk achten dat wij het willen doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen?
  • Cultureel-erfgoed zijn zowel doodsprentjes als Romeinse vazen, zowel dialecten als verhalen over heksen en rovers. Verhalen over historische gebouwen en de bewoners ervan. Over verenigingen, hun geschiedenis en gebruiken, over tradities en gewoontes.

De vier gemeentes zijn zich bewust van de hoeveelheid erfgoed, het belang voor de zorg, het bewaren en het tonen van het erfgoed. Samen zochten ze naar een oplossing en hebben binnen een samenwerkingsverband besloten samen een plan op te stellen. In dit plan beschrijven wij over hoe wij de komende jaren gaan samenwerken.

Om dit plan vorm te geven hebben wij deze Worldcafé georganiseerd. Van jullie willen wij vernemen wat de noden en behoeften zijn voor de lokale en bovenlokale erfgoedwerking, wat nu al goed loopt en wat belangrijk is, waarin we het best zouden investeren. Indien wij tot een degelijk plan zullen komen, en ik ben hiervan overtuigd, krijgt de Vlaamse gemeenschap de eer om met ons een erfgoedconvenant af te sluiten. Met de hieraan verbonden subsidies zullen wij tegemoetkomen aan de geformuleerde behoeften op lokaal als bovenlokaal vlak. Een stevig ondersteuningsbeleid zal opgezet worden.

In deze zaal zie je diverse panelen en zuilen. Iedere zuil staat voor een'soort' cultureel-erfgoed: één voor dingen, één voor plekjes, één voor verhalen/ tradities en één voor mensen. Iedere zuil heeft op zijn beurt vier kanten. Iedere kant staat voor één van de vier gemeenten. Dit alles staat duidelijk vermeld op de zuilen. Bedoeling van die zuilen was en is om aanvullingen te doen. Aan welk erfgoed denken jullie voor de verschillende gemeenten? Vul gerust aan met jullie ideeën. Met deze zuilen willen we een verzameling krijgen van het rijke erfgoed van onze gemeenten en aantonen dat erfgoed heel divers kan zijn.

Er staan hier ook een aantal panelen. Ook daar mogen jullie naar hartelust op aanvullen en ideeën noteren. Eén zuil gaat over erfgoeddag 2011. Het thema is "Armoe Troef!" Heb je een leuk idee voor een erfgoedproject, lokaal of bovenlokaal, noteer het alvast. Met een ander paneel willen we een oproep doen om mee na te denken over de naam van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband. Momenteel plakten we er de naam "Maasland en Kempen" op. Heeft u een ander, een beter idee? Schrijf het dan bij op het paneel. Tot slot is er een wand met panelen waarop de verschillende spelers van de erfgoedwerking per gemeente genoteerd zijn. Pijltjes geven de onderlinge contacten weer. Zijn we hier iets vergeten of hebben we een fout gemaakt, geef dit dan aan op het paneel. Ook contacten over gemeentegrenzen heen mogen aangeduid worden met pijltjes.

We willen van deze namiddag een positieve namiddag maken: hoe komen we tot een goede erfgoedwerking? Dit neemt niet weg dat u misschien een klacht heeft, een opmerking, een punt waar u het zeker niet mee eens bent... Ook die dingen kan u vandaag aan ons doorgeven. We hebben daarvoor een "klaagbox" geplaatst. Problemen zijn er om opgelost te worden en klachten om behandeld te worden dus aarzel niet om deze box te gebruiken!

Om u te overtuigen van de voordelen van zulk een erfgoedconvenant hebben wij Lieve Pollet uitgenodigd, ex-schepen voor cultuur van Hasselt en de drijvende kracht bij de oprichting van het Hasselts Erfgoedconvenant.

Lieve, het is mij een grote eer u hierbij aan te kondigen...