Aanvraag van een werkingssubsidie voor een cultureel-erfgoedconvenant ontvankelijk

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap heeft onze aanvraag voor een werkingssubsidie voor een cultureel-erfgoedconvenant goed ontvangen. Het dossier werd tijdig ingediend en voldoet aan de voorwaarden.

In de loop van de volgende maanden zullen de beoordelingscommissie cultureel-erfgoedconvenants en het agentschap een advies opstellen over de aanvraag. De Vlaamse Regering neemt uiterlijk op 1 oktober 2011 een beslissing over de toekenning en het bedrag van de werkingssubsidie.

Het beleidsplan dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag is te downloaden op deze website. Wie een afgedrukte versie van het beleidsplan wenst, kan contact opnemen met de verantwoordelijke ambtenaar in zijn of haar gemeente. Voor wie niet de tijd heeft om het volledige plan door te nemen, is er een samenvatting in tien punten.

Reacties

Xorauguynamvknb

Moryelory xaikalitag optoxyexoni http://usillumaror.com - iziananatt Innoftept http://gussannghor.com Endubasubcuch