Erfgoedkaffee 2011

Erfgoedkaffee 2011

Was je er bij en heb je zelf nog ideeën, aanvullingen, inspirerende voorbeelden, bedenkingen, etc. die je graag in het verslag opgenomen ziet, laat het ons dan weten via info@erfgoedkaffee.be.

Opzet

Op zaterdag 21 mei organiseerde de projectvereniging Erfgoed tussen Maas en Kempen een tweede regionale trefdag voor de erfgoedsector. Iedereen die als professional of amateur bezig is met het bewaren, verzamelen, verzorgen of tonen van ons cultureel erfgoed is welkom.

Waar op de eerste trefdag vooral gepolst werd naar groeikansen en problemen, wilden we nu concreet aan de slag gaan met het verzamelde materiaal.

De centrale vraag was: "Hoe kan (meer) samenwerking bijdragen aan een ruimere impact/verspreiding van onze erfgoedinspanningen?"

Reacties

Xorauguynarwmiq

Moryelory xaikalitag optoxyexoni http://usillumaror.com - iziananatt Innoftept http://gussannghor.com Endubasubcuch