Projectmedewerker Spraakm@kkers. Limburg in Taalvariatie

Solliciteren voor: 
vri 27/05/2011

Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen
0478 65 79 85
variaties@huisvanalijn.be
www.variaties.be
ondernemingsnr. 0876343827

werft aan Projectmedewerker Spraakm@kkers. Limburg in Taalvariatie.

De projectmedewerker staat in voor de inhoudelijke en praktische opvolging van het project ‘Spraakm@kkers. Limburg in Taalvariatie´. Voor de uitgebreide beschrijving van dit project, zie projectnota op www.variaties.be.

Taken

 1. Ontwikkeling van een brede, participatieve publieksactie over taalvariatie in Limburg in samenwerking met verschillende partnerorganisaties:
  • coördineren van het tweejarige project
  • intensief contact onderhouden met en samenwerking faciliteren tussen de partners en de projectstuurgroep
  • werven, communiceren, sensibiliseren
  • opvolging van administratieve deeltaken
 2. Coördineren en tot stand brengen van een publiek raadpleegbaar communicatieplatform
  • helpdesk voor de website www.taalvariatie.be
  • de website levend houden, input door zoveel mogelijk mensen aanmoedigen, uitvoering geven aan de afspraken die hieromtrent met partnerorganisaties worden gemaakt
  • mee ontwikkelen en coördineren van workshops
 3. Actief ontwikkelen van instrumenten voor een publieksgerichte ontsluiting van de projectresultaten
  • mee ontwikkelen en praktische afhandeling van bv. een afgeleide “tentoonstelling” met reizend scenario
  • medewerking bij de aanmaak van projectpublicatie(s)
  • bijkomend onderzoek voeren en/of organiseren

Verantwoordelijkheid

 • (gedeeltelijk) Coördinerend
 • (gedeeltelijk) Uitvoerend

Plaats in de organisatie

Standplaats: Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed, Hasselt

Profiel

 • aantoonbare interesse voor cultureel erfgoed en taalvariatie
 • aantoonbare affiniteit met projectmatig werken in samenwerkingsverband
 • affiniteit met sociale media is een pluspunt
 • een brede culturele achtergrond
 • klantvriendelijke houding
 • orde en nauwkeurigheid in het afwerken van taken en het volgen van afspraken
 • zorg dragen voor de kwaliteit van de geleverde prestaties
 • problemen bij de uitvoering van de opdrachten onderkennen en zelf oplossingen kunnen uitwerken
 • communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • PC-vaardigheden (ervaring met website-beheer is een pluspunt)
 • zelfstandig kunnen werken binnen teamverband
 • kunnen omgaan met vrijwilligers
 • ondernemingszin en verantwoordelijkheidszin
 • niet gebonden aan vast werk- en uurschema
 • discreet, collegiaal en loyaal tegenover de organisatie en haar partners

Voorwaarden

 • Masterdiploma
 • Rijbewijs B

Wij bieden

 • Een contract van bepaalde duur (halftijds, twee jaar, proefperiode 6 maanden).
 • Bij voorkeur onmiddellijke indiensttreding, individueel af te spreken.
 • Verloning volgens barema 329.

Selectieprocedure

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze tegen 27 mei 2011 op basis van de online raadpleegbare projectnota een beknopte visienota en een kort plan van aanpak indienen, waaruit blijkt welke kansen en opportuniteiten ze zelf zien en realiseerbaar achten. Sollicitaties zonder deze visienota worden niet in aanmerking genomen. Meer informatie omtrent de visienota zie www.variaties.be.

Kandidatuurstelling