Agrarisch verleden

Gastheren:

Vital Maesen, Christiaan Maes

Aanwezig:

Rik Thomas, Henri Peeters (?)

Probleemstelling:

Er is (te) weinig belangstelling voor ons agrarisch verleden.

Ideeën:

Ons agrarisch verleden is veel belangrijker dan men soms denkt, het is onze afkomst! Kinderen kennen er niets meer van. Daar zou verandering in moeten komen. Volgende onderwerpen en begrippen moeten toegelicht worden aan de jonge generaties:

  • Grondeigenaars en pachters
  • Het telen van granen: tarwe - rogge - haver, op schrale grond: boekweit (streekgerecht: boekweitkoek)
  • Veeteelt: geiten, schapen, runderen, varkens, trekpaarden, ezels, wat is het verschil tussen een koe, een stier, een os
  • (Voeder)gewassen: klaver, spurrie, hooilanden, bieten, aardappelen