Wat met erfgoed dat niet past binnen de collectieplannen van de musea?

Gastvrouw

Anja Neskens

Deelnemers

?

Probleemstelling

Wat met erfgoed dat niet past binnen de collectieplannen van de musea? Dit is momenteel geen prioriteit binnen het erfgoedbeleid.

Ideeën

 • depotbeleid opnemen in erfgoedconvenant en/of in erfgoedstudie Maasland
 • selectie van voorwerpen is belangrijk (subjectief/objectief?)
 • Onderwerp moet ook bespreekbaar zijn in de scholen. Opnemen in de eindtermen?

Oplossingen

 • lege kerken aanpassen naar depotruimte
 • collectieplannen van verschillende instellingen openbaar maken waar de privé-personen hun collecties kunnen aanbieden
 • internationale samenwerking (subsidie Vlaanderen – Europese subsidies)
 • Is binnen het mogelijke erfgoedconvenant een gezamelijk depotbeleid (en collectiebeleid) een optie?
 • Erfgoedstudie Maasland: problematiek opnemen in de studie

Investering?

 • personeel
 • inventarisatie
 • ontsluiting
 • beveiliging
 • klimatisatie