Erfgoed en jeugd

Gastheer

Jos Henckens

Aanwezig

Evert Cuppens, Mieke Ruttens, Pierre Stals, Christiaan Maes, Rik Thomas, Vital Maesen

Probleemstelling:

 • jeugd weet weinig van het verleden + het regionaal landschap
 • jeugd is niet meer geïnteresseerd → weinig instroom in verenigingen

Hoe kunnen we de interesse wekken bij deze doelgroep en de jeugd betrekken bij onze erfgoedwerking?

Ideeën

 • Erfgoedcel: kan soms erfgoed kenbaar maken. Uiteraard moeten hier wel middelen voor zijn.
 • Aandacht voor de doelgroep bij bestaande initiatieven: vb erfgoeddag (Armoe Troef): In Maaseik is er een activiteit ism de leerlingen van de school van Neeroeteren.
 • Moderne communicatiemiddelen gebruiken: vb visualisatie via blog - via internet
 • Doeprogramma's: beleving stimuleren
 • Inspelen op overdonderende pulpsamenleving (tv - muziek - internet)
 • Onderwijs sensibiliseren voor erfgoed
  • 5e & 6e lj:
   • bezoek tentoonstelling erfgoeddag
   • o.l.v. Koen opzoeken van erfgoed van Tongerlo + leerlingen gidsen de senioren
  • 4e lj:
   • bezoek aan schutterij met uitleg over geschiedenis, trommelsessie, toelichting van het schietgebeuren
   • bezoek aan documentatiecentrum
   • eigen stamboom aanvullen
   • oude huisraad herkennen en eens gebruiken
   • schrijven met griffel en pen
 • Contact (klein)kinderen - grootouders stimuleren. Rol van rustoorden!
 • Leerkrachten sensibiliseren via hapklaar programma
 • Jeugdverenigingen sensibiliseren via hapklaar programma

Conclusie

Een gericht erfgoedbeleid kan jeugd meer betrekken