Een centrale erfgoedbank voor de regio

Gastheer

Jos Henckens

Deelnemers

André Spelmans, Mieke Ruttens, Cyriel Theuwissen, Bert Stoffels, Willy Reumers, Frans Parren

Probleemstelling

Regionaal erfgoedcentrum

Ideeën

centralisatie van

  • erfgoed en documentatie (bibliotheken, archieven, foto's, volksmuziek,...)
  • inventarisering van waardevolle architectuur, landschappen, ...
  • expertise van bestuur, verenigingen
  • promoten van goede initatieven (good practices)
  • Inspiratie kan gezocht worden in Nederland. Daar zijn er al centra.
  • Bestaand initiatief: Erfgoed Limburg
  • Let ook op omkadering.

Financieel

  • overheid verzorgt infrastructuur
  • bestuur + verenigingen verzorgen werking

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Regionaal centrum zorgt voor grotere betrokkenheid van de bevolking dan een provinciaal centrum.