Hoe samenwerken rond dialect?/Hoe houden we ons dialect levend?

Gastheer/ -vrouw:

Jos Henckens - Wim Corstjens - Marina Olaerts

Aanwezig:

?

Probleemstelling:

Steeds minder mensen spreken dialect. Hoe houden we dialect levend?

Ideeën:

  • Intergemeentelijk kijken naar overeenkomsten, verschillen in uitspraak en in spelling
  • Bewaren van klanken op CD
  • Lessen over dialect
  • Schrijven volgens een algemeen aanvaarde spelling
  • Opzoeken wie hier al met dialect bezig is

Tijdens het voorstellen van de sessie komt aan bod dat in de kringen van Veldeke heel wat expertise met betrekking tot dialect aanwezig is.