Inspiratie: over het nut en het nadeel van samenwerking binnen de lokale erfgoedsector

Beleidsplanning, participatie en samenwerking (20x20)

Koen Pyls

Oorspronkelijk opzet was een presentatie van het cultureel-erfgoedbeleidsplan van Erfgoed tussen Maas en Kempen. Uiteindelijk werd het een presentatie over de filosofie achter het samenwerkingsverband, de noodzakelijke voorwaarden voor een goede samenwerking en de plaats die beleidsplanning kan innemen binnen een samenwerkingsverband.

Samenwerken rond erfgoed

Wim Corstjens

Aan de hand van een concreet voorbeeld wordt uitgelegd hoe samenwerking tussen verenigingen rond een gemeenschappelijk doel in de praktijk werkt. Belangrijk is een open en structurele aanpak waarbinnen elke partner kan meewerken zonder zijn eigen identiteit te verliezen.

Dorp op Kinderhoogte (educatief project rond erfgoed voor het lager onderwijs)

André Spelmans

Het project was een samenwerking tussen het vijfde en zesde studiejaar van Kadee (de lagere school van Tongerlo), OKRA Tongerlo, de Geschied- en Heemkundige Kring en de Breese Erfgoedraad.

De kinderen werden vertrouwd gemaakt met het begrip erfgoed en gingen op zoek naar erfgoed in de directe omgeving van de school. Het project werd afgesloten met een erfgoedwandeling door Tongerlo gegidst door de kinderen. De Erfgoedraad zorgde voor inhoudelijke ondersteuning. André Spelmans van de Erfgoedraad begeleide het bezoek aan de Galdermansmolen. Rudi Cober ontving de klassen in het lokaal van de heemkring. De seniorenvereniging OKRA Tongerlo hielp bij de begeleiding van de werkgroepjes in de klas en op de dag van de wandeling.