Achtergrond

In het voorjaar van 2010 beslisten de gemeentebesturen van Bree, Kinrooi, Maaseik en Opglabbeek een regionaal samenwerkingsverband rond erfgoed op te starten. Deze samenwerking kreeg een vaste structuur in de projectvereniging Erfgoed tussen Maas en Kempen. Eind december 2010 diende het samenwerkingsverband een aanvraag voor een erfgoedconvenant in bij de Vlaamse Gemeenschap.

Deze aanvraag en het bijhorende erfgoedbeleidsplan konden maar geschreven worden met de hulp van heel wat lokale erfgoedwerkers en –geïnteresseerden. Op een eerste Erfgoedkaffee kwamen zij samen om op een open en gezellige manier mee na te denken over ons erfgoed en zo de lijnen uit te zetten voor de werking van de projectvereniging.

Na het Erfgoedkaffee kwam van verschillende deelnemers de vraag om een opvolger. De organisatie van trefdagen waar beleidsmakers samen met vrijwilligers en professionals uit de erfgoedsector over erfgoedbeleid kunnen praten, werd daarom opgenomen in de werking van de projectvereniging.