Erfgoed tussen Maas en Kempen

De projectvereniging

In 2010 beslisten de gemeentebesturen van Bree, Kinrooi, Maaseik en Opglabbeek om een intergemeentelijke samenwerking op te starten rond cultureel erfgoed. De samenwerking werd einde 2010 geformaliseerd in de projectvereniging Erfgoed tussen Maas en Kempen. De projectvereniging wil een creatieve en dynamische werking rond het in de partnergemeentes aanwezige culturele erfgoed stimuleren. We geloven dat een intensieve regionale samenwerking een meerwaarde betekent voor de lokale dynamiek in de verschillende gemeentes.

De werking van de projectvereniging beperkt zich momenteel nog tot:

 • de organisatie van regionale trefdagen (onder de naam Erfgoedkaffee)
 • voorbereiding van een gezamelijke regionale communicatie van erfgoedaanbod
 • deelname aan de Erfgoedstudie Maasland
 • deelname aan het project rond taalvariatie in de provincie Limburg

Een aanvraag tot de subsidiëring van een erfgoedconvenant is ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. Een positief antwoord verschaft de projectvereniging de noodzakelijke budgetten voor de oprichting van een erfgoedcel. In de loop van oktober 2011 verwachten we een beslissing over de aanvraag.

Het beleidsplan dat deel uitmaakt van de aanvraag kan u downloaden. Er bestaat ook een korte samenvatting.

De bestuursleden van de vereniging zijn:

 • voor de stad Bree:
  • Liesbeth Van Der Auwera, schepen van cultuur
  • Rudi Cober, gemeenteraadslid
 • voor de gemeente Kinrooi:
  • Sylvie Vanmontfort, schepen van cultuur
  • Leo Koolen, gemeenteraadslid
 • voor de stad Maaseik:
  • Mariëtte Janssen, schepen van musea
  • Ghislain Vermassen, gemeenteraadslid
 • voor de gemeente Opglabbeek:
  • Ilse Wevers, schepen van cultuur, Opglabbeek
  • Fabian Spreeuwers (gemeenteraadslid)

De Erfgoedkaffees

De aanvraag tot subsidiëring van een erfgoedconvenant werd vergezeld door een cultureel-erfgoedbeleidsplan voor de periode 2012-2014. Om het beleidsplan zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de situatie in het lokale erfgoedveld werd op zaterdag 23 oktober 2010 een trefdag georganiseerd voor iedereen die in regio actief is rond het bewaren van, zorgen voor en ontsluiten van cultureel erfgoed. Omdat er voor de organisatie van de trefdag onder andere gebruikt gemaakt werd van de participatiemethodiek van het World Café, doopten we de namiddag Erfgoedkaffee.

Nog voor het einde van de namiddag kwam de vraag naar een volgende editie. De organisatie van één of meerdere Erfgoedkaffees per jaar is daarom opgenomen in de werking van de projectvereniging.

De website

De website www.erfgoedkaffee.be werd opgestart voor de verslaggeving van het eerste Erfgoedkaffee.

De wiki (voor meer info over het wat en hoe van een wiki zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiki) die gebruikt werd voor de redactie van het beleidsplan en de voorbereiding van het eerste Erfgoedkaffee verhuisde logischerwijze ook naar deze site.

Ondertussen bevat de website ook een databank met erfgoedorganisaties en -werkers die actief zijn binnen de vier gemeentes. Deze databank zal het mogelijk maken om personen moet gelijkaardige interesses met elkaar in contact te brengen (één van de vragen op het Erfgoedkaffee in 2010).

Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om via www.erfgoedkaffee.be documentatiemateriaal over de regio uit te wisselen.